Zespół Centrum

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów Gestalt, posiadających doświadczenie pracy w różnych obszarach i stale podnoszących swoje kwalifikacje.

Wywodzimy się z Instytutu Terapii Gestalt, swoją pracę poddajemy regularnej superwizji i kierujemy się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Agata Półkoszek

Wierzę, że każdy człowiek w bezpiecznej przestrzeni potrafi znaleźć własną drogę i to na czym naprawdę mu zależy.

O mnie

Anna Klimas

Jestem psychoterapeutką i coachem. Pomagam ludziom w rozwoju ich potencjału i radzeniu sobie w trudnych momentach życia.

O mnie

Anna Bajkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.
Wierzę, że każdy człowiek może w pełni czerpać ze swoich zasobów, rozwijać się i dokonywać najlepszych dla siebie wyborów. Czasami po prostu potrzebuje wsparcia, by móc to zrobić.

O mnie