Psychoterapia

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej, która pozwala na poszerzenie świadomości w różnych obszarach funkcjonowania.

Jej celem może być lepsze rozumienie siebie i swoich wyborów, przezwyciężanie trudności, dążenie do zmiany, czy też pełniejszego wykorzystywania własnego potencjału. Psychoterapia jest metodą o potwierdzonej naukowo skuteczności, a także szansą na autentyczne spotkanie z drugą osobą i z samym sobą.

Psychoterapia Gestalt to jeden z wiodących nurtów psychoterapii humanistycznej. Jej korzenie wywodzą się z psychoanalizy, filozofii egzystencjalnej, fenomenologii, psychodramy i filozofii Wschodu. Fundament psychoterapii Gestalt stanowi wiara w to, że każdy człowiek jest w stanie czerpać z własnych zasobów i dokonywać najlepszych dla siebie wyborów. Podstawą procesu terapeutycznego jest relacja między klientem i terapeutą oraz dialog oparty na szacunku i otwartości.