Zespół Centrum

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów Gestalt, posiadających doświadczenie pracy w różnych obszarach i stale podnoszących swoje kwalifikacje.

Wywodzimy się z Instytutu Terapii Gestalt, swoją pracę poddajemy regularnej superwizji i kierujemy się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Anna Bajkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką Gestalt.

Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizując specjalizację
z psychoterapii.
 Jestem absolwentką całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przeprowadzonego przez Instytut Gestalt, którego program posiada akredytację EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i jest zgodny z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy).
Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu psychoterapii egzystencjalnej, interwencji kryzysowej
i dramaterapii.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Mazowieckim Centrum Neutropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, w  Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM,
w Zespole Psychologów Fundacji Itaka oraz na Oddziale leczenia chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii.

Od 2013 roku jestem związana z Fundacją Nagle Sami, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie, a także koordynuję pracę zespołu terapeutycznego.

Specjalizuję się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach. Ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie osób w żałobie, w tym także kobiet, które doświadczyły poronienia lub straty okołoporodowej.

W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji.

W terapii najważniejsze jest dla mnie autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem i relacja, która tworzy się
w oparciu o dialog.

Przyjmuję w gabinecie przy ul. Karolkowej.