O psychoterapii Gestalt – część III

O PSYCHOTERAPII GESTALT CZĘŚĆ III. W tej części artykułu „O psychoterapii Gestalt” chciałbym odnieść się do założeń leżących u podstaw stosowanych technik oraz tego…


Więcej Info