O PSYCHOTERAPII GESTALT CZĘŚĆ III.

W tej części artykułu „O psychoterapii Gestalt” chciałbym odnieść się do założeń leżących u podstaw stosowanych technik oraz tego w jaki sposób wykorzystanie metod pracy z ciałem może wspierać proces terapii.

 

  1. Techniki terapii Gestalt

W terapii Gestalt istnieje bardzo dużo technik pracy terapeutycznej. Są to np. technika pustego krzesła, praca ze strumieniem świadomości czy ze snem, psychodrama etc. służą temu, żeby pomóc klientowi w zyskaniu świadomości siebie i tego jak może zaspokajać swoje potrzeby inaczej niż do tej pory. Wprowadzane techniki dają możliwość próbowania nowych sposobów funkcjonowania. Nie są „ćwiczeniami” o ściśle określonym przebiegu, ani treningiem umiejętności. Wszystkie propozycje terapeuty odnoszą się do procesu klienta i trudności, które zgłasza; pozostają w związku z relacją terapeutycznej w której się pojawiają. Nie ma dobrego wyniku tych „doświadczeń” ani ściśle określonych procedur ich wykonywania. Korzyścią mogą być np. refleksje uzyskanej dzięki doświadczeniom oraz przeżycia same w sobie.

2. Gestalt, a praca z ciałem

Człowiek funkcjonuje w obszarach: cielesnym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym. W terapii Gestalt jest miejsce na zajmowanie się każdym z tych obszarów. Ważnym założeniem jest to, że proces zdrowienia pozwala na funkcjonowanie w sposób coraz bardziej całościowy. Oznacza to, że zachowania, emocje i myśli osoby są zintegrowane, uzupełniają się. Dzięki temu osoba może podejmować działania w świecie nie tracąc energii na „walkę z samym sobą”. Technik w podejściu Gestalt nie można sprowadzić do pracy z ciałem, gdyż jest to tylko jeden z aspektów funkcjonowania. W terapii ważne są indywidualne preferencje klienta i jego zgoda na wykorzystanie danej techniki pracy. Gdy klient nie odnajduje się w danej metodzie pracy można stosować inne. Istotne jest też przygotowanie zawodowe terapeuty. Niektórzy terapeuci są lepiej przygotowani do pracy z ciałem, inni wolą inne formy pracy. Praca z ciałem może być bardzo pomocna, gdy np. osoba ma trudności w wyrażaniu siebie poprzez ciało lub doświadcza licznych somatyzacji, które mogą mieć swoje podłoże w nieuświadomionych procesach emocjonalnych albo gdy w niewielkim stopniu jest świadoma swoich emocji i doznań.