Zespół Centrum

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów Gestalt, posiadających doświadczenie pracy w różnych obszarach i stale podnoszących swoje kwalifikacje.

Wywodzimy się z Instytutu Terapii Gestalt, swoją pracę poddajemy regularnej superwizji i kierujemy się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Agata Półkoszek

Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Szkolenie psychoterapeutyczne ukończyłam w Instytucie  Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego program posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT). Staż kliniczny odbyłam na oddziale ogólno psychiatrycznym Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne stale podnoszę uczestnicząc w warsztatach z obszaru między innymi pracy z ciałem i psychopatologii.
Posiadam uprawnienia do pracy jako mediator.

Cenne doświadczenia w pracy i byciu w relacji z innymi ludźmi nabyłam pracując przez kilkanaście lat w korporacji, co w sposób znaczący przyczyniło się do mojego rozwoju osobistego i miejsca, w którym jestem.

Prywatnie jestem mamą dwóch synów, lubię długie spacery, zieleń i słońce.

Psychoterapię postrzegam jako możliwość poszerzenia własnej świadomości; proces uczenia się siebie, który jest wspierany relacją klienta z terapeutą. To relacja jest podstawą do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do poszukiwań swojego Ja.

Zapraszam Cię do wspólnej nauki i doświadczania.

Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję.

Przyjmuję w gabinecie przy ul. Bohomolca.