Zasady etyczne w psychoterapii Gestalt.

Terapeuci Gestalt są zobowiązani do kierowania się wartościami, normami i standardami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej. Kodeks ten służy ochronie interesów…


Więcej Info