Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja to wstępne spotkanie z psychoterapeutą, służące wzajemnemu poznaniu się, określeniu trudności, z którą zgłasza się klient i dobraniu najbardziej adekwatnej formy pomocy. Obejmuje zazwyczaj od jednej do trzech sesji.

Czas trwania – 50min.
Koszt sesji – 130-140zł

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia stanowi cykl cotygodniowych, regularnych spotkań.

W naszym Centrum oferujemy psychoterapię krótkoterminową oraz długoterminową.
Psychoterapia krótkoterminowa trwa od kilku do kilkunastu spotkań i służy pracy nad określonym problemem lub udzieleniu wsparcia w sytuacji kryzysowej. Psychoterapia długoterminowa pozwala na głębsze poznanie siebie i poszerzenie świadomości w różnych obszarach funkcjonowania. Trwa powyżej jednego roku.

Czas trwania – 50min.
Koszt sesji – 130-140zł

Psychoterapia dla par

Psychoterapia par to forma pomocy terapeutycznej pozwalająca na przyjrzenie się trudnościom, które występują w relacji między partnerami, ich bieżącym problemom, potrzebom i sposobom komunikacji. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Czas trwania – 80min.
Koszt sesji – 180zł

Psychoterapia dla młodzieży

Psychoterapia dla młodzieży to forma pomocy terapeutycznej kierowana do nastolatków w wieku od 15 do 18 lat.
Celem psychoterapii jest wsparcie w trudnościach związanych z dorastaniem i pomoc w lepszym rozumieniu siebie. Na spotkanie konsultacyjne zapraszamy nastolatka wraz z rodzicem lub opiekunem. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania – 50min.
Koszt sesji – 130-140zł

Coaching

Coaching to wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Podczas sesji coachingu klienci dokonują diagnozy obecnej sytuacji, precyzyjnie definiują cel, który chcą osiągnąć oraz tworzą konkretne plany działania. Coach pomaga klientowi odnaleźć jego własne zasoby i strategie, co prowadzi do świadomego dokonywania zmian. Proces coachingu obejmuje zazwyczaj 6-9 spotkań, które odbywają się co 2 tygodnie.

Czas trwania – 80min.
Koszt sesji – 260zł