Zasady etyczne w psychoterapii Gestalt.

Terapeuci Gestalt są zobowiązani do kierowania się wartościami, normami i standardami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej. Kodeks ten służy ochronie interesów…


Więcej Info

Psychoterapia Gestalt, a sposób na dobre życie.

Tym, co urzeka mnie w Gestalcie jest fakt, iż psychoterapia w tym podejściu rozumiana jest nie jako zbiór technik, czy procedur mających prowadzić do zmiany w…


Więcej Info

O psychoterapii Gestalt – część III

O PSYCHOTERAPII GESTALT CZĘŚĆ III. W tej części artykułu „O psychoterapii Gestalt” chciałbym odnieść się do założeń leżących u podstaw stosowanych technik oraz tego…


Więcej Info

O psychoterapii Gestalt – część II

O PSYCHOTERAPII GESTALT CZĘŚĆ II. W tej części artykułu „O psychoterapii Gestalt” chciałbym wyjaśnić na czym polegają interwencje terapeutyczne stosowane w tej…


Więcej Info

O psychoterapii Gestalt – część I

O PSYCHOTERAPII GESTALT - CZĘŚĆ I. Psychoterapia Gestalt to jeden z najbardziej znanych nurtów psychoterapeutycznych. Podejście to powstało w latach 50- tych. Do…


Więcej Info